Jesteś w: Start

 

ecogator

 

polreff

 

FEWE uczestniczy w programie PolREFF. Jest to Polski Program Finansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych. Został on zainicjowany i jest rozwijany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Celem programu jest zapewnienie wsparcia dla właścicieli domów jednorodzinnych i mieszkań w modernizacjach i remontach, mających na celu poprawę komfortu mieszkania przez podniesienie efektywności energetycznej budynków.

 


 

polseff2

FEWE w partnerstwie z DAI uczestniczy we wdrażaniu programu Polseff2, drugiej edycji Programu Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce. Obecnie program realizowany jest w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW ("Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach").  

FEWE szkoli ekspertów i audytorów, którym przysługuje prawo wykonywania czynności przewidzianych w Programie NFOŚiGW oraz PolSEFF 2.

Nazwiska osób, które ukończyły szkolenie i zdały egzamin umieszczone są na Liście Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki.

Materiały i urządzenia energooszczędne objęte wsparciem Programu można sprawdzać on-line na liście LEME.
 Projekt Euro Topten ACT

logo toptenIdea Topten powstała w 2000 r. w Szwajcarii. W ciągu kilku lat www.topten.ch stało się powszechnie znanym portalem prezentującym porównanie 1200 produktów oraz cieszącym się uwagą prawie 1,5 mln użytkowników odwiedzających portal rocznie. Od 2006 r. projekt jest z powodzeniem realizowany w Polsce. Obecnie wystartowała jego czwarta edycja Euro Topten Act, która będzie trwać do marca 2018 r.

Więcej informacji o projekcie >>>> lub na stronie www.topten.info.pl 

kkFundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii jest członkiem Koalicji Klimatycznej, będącej porozumieniem organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz ochrony globalnego klimatu. Została ona utworzona 22 czerwca 2002 r., podczas konferencji „Zatrzymać globalne ocieplenie” w Kazimierzu Dolnym. Misją Koalicji Klimatycznej jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska.


 

sapeFundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii jest członkiem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowanie Energii i Środowiska" (SAPE-POLSKA). Powstało ono na rzecz poszanowania energii i środowiska z inicjatywy grupy osób działających w Polsce i na arenie międzynarodowej.

This is WhiteBlack Plone Theme