Jesteś w: Start / Użytkownicy / Jerzy Wojtulewicz

Jerzy Wojtulewicz


Współpracownik

  • Opracowywanie projektów założeń do planu i planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gmin zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne
  • Wykłady w zakresie obowiązków gmin wynikających z Ustawy Prawo energetyczne dla doradców energetycznych gmin
  • Techniczne i ekonomiczne studia wykonalności przedsięwzięć poprawiających efektywność użytkowania energii
  • Analizy efektywności energetycznej przedsięwzięć w zakresie gospodarki energetycznej
  • Przeglądy gospodarki energetycznej hut. Bilanse energetyczne hut
  • Rozruch nowych wydziałów w hutach i w innych przemysłach
  • Badania potencjału racjonalizacji użytkowania energii w przemyśle
  • Prognozowanie zapotrzebowania energii w skali gospodarki narodowej
  • Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń przez sektory gospodarcze, w tym gospodarstwa domowe, przemysł
  • Strategia ograniczenia emisji gazów cieplarnianych

Kontakt: j.wojtulewicz@fewe.pl

This is WhiteBlack Plone Theme