Jesteś w: Start / Użytkownicy / Piotr Kukla

Piotr Kukla


Kierownik Projektów

  • Plany zaopatrzenia w energię
  • Usługi dla gmin i powiatów w zakresie zarządzania energią
  • Szkolenia dla doradców energetycznych w gminach
  • Studium wykonalności inwestycji
  • Kosztorysowanie robót budowlanych
  • Audyty energetyczne dla budynków mieszkalnych i publicznych
  • Zintegrowane planowanie źródeł energii
  • Inwentaryzacja i strategia emisji gazów cieplarnianych w sektorze przemysłu i mieszkalnictwa

Kontakt: p.kukla@fewe.pl

This is WhiteBlack Plone Theme