Jesteś w: Start / Aktualności / Jak najlepiej wdrożyć w Polsce Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej - przewodnik

Jak najlepiej wdrożyć w Polsce Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej - przewodnik

Publikacja ta, pomyślana jako „przewodnik” po dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, jest adresowana przede wszystkim do instytucji i osób odpowiedzialnych za nadawanie polskim przepisom prawnym, zwłaszcza szczegółowym i wykonawczym, kształtu prawnego zbieżnego z oczekiwaniami Unii Europejskiej oraz spełniającego wymogi stawiane szeroko rozumianemu sektorowi wytwarzania i użytkowania energii przez realia XXI wieku.

Przewodnik skierowany jest także do wszystkich grup i osób, których bezpośrednio dotyczy dyrektywa, a więc oprócz przedstawicieli administracji, zarówno centralnej jak i regionalnej lub lokalnej, do przedsiębiorców – użytkowników energii, właścicieli i administratorów budynków oraz instalacji związanych z wykorzystaniem energii, a także do przedsiębiorstw wytwarzających i rozprowadzających energię przetworzoną.

Oprócz wyjaśnienia ważnych kwestii poruszanych w dyrektywie, rolą przewodnika jest zachęcenie do wdrażania uzasadnionych działań proefektywnościowych. W tym celu przeprowadzona została krótka analiza dyrektywy oraz podkreślone zostały działania obligatoryjne oraz opcjonalne, ale warte wdrożenia w Polsce, z uwagi na oczekiwane korzyści dla gospodarki i środowiska.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

This is WhiteBlack Plone Theme