Jesteś w: Start / Aktualności / Koalicja Klimatyczna wystosowała list otwarty do Premiera Donalda Tuska w sprawie oburzających słów ministra Budzanowskiego

Koalicja Klimatyczna wystosowała list otwarty do Premiera Donalda Tuska w sprawie oburzających słów ministra Budzanowskiego

30 organizacji pozarządowych z całej Polski wystosowało list otwarty do Premiera Donalda Tuska. Organizacje są oburzone słowami ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego krytykującego prawo organizacji pozarządowych do domagania się przestrzegania prawa przez firmy i administrację publiczną.

Minister Budzanowski publicznie podważył rzetelność działań organizacji pozarządowej Fundacji ClientEarth twierdząc, że “działa (ona) przeciwko interesowi publicznemu państwa (...)". Dodał również, że jego zdaniem istnieje “granica odpowiedzialności ze strony tego typu organizacji”. Bezpośrednim powodem tego bezprzykładnego ataku przedstawiciela rządu na organizację społeczeństwa obywatelskiego był fakt, że Fundacja ClientEarth zaskarżyła do sądu projekt rozbudowy elektrowni węglowej w Opolu przez Polską Grupę Energetyczną.

W odpowiedzi na te słowa organizacje pozarządowe wystosowały list otwarty do Premiera Donalda Tuska, prosząc o jak najszybsze ustosunkowanie się do wypowiedzi ministra. Organizacje pozarządowe przypomniały, że ratyfikowana przez Polskę Konwencja z Aarhus wprowadza prawo organizacji pozarządowych do kwestionowania decyzji wpływających na środowisko przed organami administracji oraz sądami.

Podpisane pod listem organizacje powołały się również na ich konstytucyjne prawo do wolności tworzenia i działania m.in. stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji oraz zapis mówiący o obowiązku władz publicznych do wspierania działań obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Na słowa Ministra Budzanowskiego zareagowała również Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP), skupiająca 113 członków, która wystosowała apel do Ministra w tej sprawie. OFOP zapytała Ministra Budzanowskiego o podstawę, na jakiej Minister Skarbu Państwa, komentując wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, sugeruje, że organizacja pozarządowa ClientEarth działa przeciwko interesowi publicznemu państwa.

 

Zobacz treść listu >>>

 


Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 22 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska. Więcej informacji o Koalicji na stronie http://koalicjaklimatyczna.org/

Fundacja Aeris Futuro, Fundacja ClientEarth, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Arka, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja EkoRozwoju FER, Fundacja GAP Polska, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Liga Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Świętokrzyski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

 

 

This is WhiteBlack Plone Theme