Jesteś w: Start / Aktualności / Ogłoszenie o zakończeniu naboru dla kandydatów na Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki dla Programu NF

Ogłoszenie o zakończeniu naboru dla kandydatów na Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki dla Programu NF

NFOŚiGW informuje, że w dniu 08 sierpnia br. został zakończony nabór na udział w szkoleniu kwalifikacyjnym pn:. „Rola i funkcja Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki (CAE/CEE) w Programie NF”.

Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem oraz wobec braku możliwości przeprowadzenia szkolenia dla wszystkich osób, które spełniły kryteria naboru oraz przesłały zgłoszenie do uczestnictwa w szkoleniu, liczba uczestników szkolenia została ograniczona.

Wszystkie osoby, które zgłosiły swój udział w wymaganym w ogłoszeniu terminie, spełniły kryteria formalne oraz zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną o tym fakcie bezpośrednio poinformowane.

Zgodnie z Zasadami naboru kandydatów na Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki, w przypadku zgłoszenia się liczby osób, przekraczającej możliwości przeprowadzenia jednorazowego przeszkolenia, organizator szkolenia dokona selekcji wg kolejności zgłoszeń. Wszystkie osoby, które przesłały zgłoszenie do udziału w szkoleniu, spełniły kryteria i nie zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane o miejscu i terminie kolejnego szkolenia.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu 21.08.2014 roku (czwartek) w siedzibie NFOŚiGW, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A. Rozpoczęcia szkolenia: godz. 10.00, sala 102.

Jednocześnie przypomina się, że każdy z kandydatów na CAE/CEE jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentami programowymi.

Informacje o kolejnych szkoleniach kwalifikacyjnych będą ogłaszane na stronie internetowej NFOŚiGW oraz organizatora szkoleń, tj. Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE).

This is WhiteBlack Plone Theme