Jesteś w: Start / Aktualności / Polska Izba Ekologii organizuje Konferencję z cyklu CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ „Polityka klimatyczno-energetyczna oraz działania na rzecz ochrony powietrza"

Polska Izba Ekologii organizuje Konferencję z cyklu CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ „Polityka klimatyczno-energetyczna oraz działania na rzecz ochrony powietrza"

Konferencja odbędzie się 22 czerwca 2015 r. w Hotelu Qubus w Katowicach, w godzinach 10.00 – 15.00.

Jej celem jest prezentacja polityki klimatyczno-energetycznej, strategii podnoszenia efektywności energetycznej jako kluczowych narzędzi służących do osiągania celów związanych z ochroną środowiska, zwłaszcza poprawą jakości powietrza i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, wzrostem gospodarczym, tworzeniem miejsc pracy oraz uniezależnieniem się od importu węglowodorów – a więc zwiększaniem bezpieczeństwa energetycznego.

Konferencja jest skierowana do jednostek samorządu terytorialnego – gmin, powiatów,  instytucji ochrony i kontroli stanu środowiska, do przedsiębiorstw gospodarczych branży surowców energetycznych, energetyki zawodowej, ciepłownictwa, rozproszonej energetyki, agencji ochrony środowiska, jednostek badawczo-naukowych, organizacji pozarządowych.

Program konferencji oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie Polskiej Izby Ekologii.

Serdecznie zapraszamy!

This is WhiteBlack Plone Theme