Jesteś w: Start / Aktualności / SEAP dla Ełku

SEAP dla Ełku

W styczniu 2015r. miasto sporządziło dokument „Działania miasta Ełk na rzecz redukacji emisji CO2 do 2020r. (SEAP) z wybranymi elementami założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe".

W nowej perspektywie finansowej miejscowe programy gospodarki niskoemisyjnej będą dokumentami niezbędnymi do skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne dla projektów mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej.

Wykonawcą opracowania jest Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Autorami opracowania są:

  • Piotr Kukla - Dyrektor ds. audytu i planowania energetycznego FEWE
  • Tadeusz Szymański - Audytor energetyczny KAPE

Opracowanie zostało wykonane przy współudziale pracownika Urzędu Miasta w Ełku Pana Krzysztofa Wilczyńskiego - Głównego Specjalisty ds. Zarządzania Energią Wydział Mienia Komunalnego.

 

SEAP dla Ełku

This is WhiteBlack Plone Theme