Jesteś w: Start / Aktualności / Zapraszamy na konferencję "Wdrażanie programów efektywności energetycznej w gminie w warunkach ograniczonych możliwości finansowania"

Zapraszamy na konferencję "Wdrażanie programów efektywności energetycznej w gminie w warunkach ograniczonych możliwości finansowania"

Marszałek Województwa Śląskiego oraz Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii zapraszają do udziału w konferencji "Wdrażanie programów efektywności energetycznej w gminie w warunkach ograniczonych możliwości finansowania" organizowanej w ramach programu PERMANENT.


Cele konferencji:

  • wsparcie gmin w procesie obniżania kosztów energii w obiektach administrowanych przez gminę;
  • pokazanie możliwości sfinansowania projektów zwiększających efektywność bez angażowania środków własnych, przy równoczesnej gwarancji efektu energetycznego – w oparciu o kontrakt EPC, PPP oraz umowę z ESCO;
  • przedstawienie propozycji KE dla projektów efektywności energetycznej w jednostkach publicznych
  • prezentacja zakończonych sukcesem, zrealizowanych w formule PPP projektów termomodernizacyjnych w gminach;
  • przedstawienie przykładowej procedury przetargu na realizację zadania realizowanego w formule EPC, PPP;
  • zapoznanie ze standardowymi narzędziami wspierającymi realizację kontraktów typu EPC - Międzynarodowym Protokołem Oceny i Weryfikacji Oszczędności (IPMVP) oraz Międzynarodowym Protokołem Finansowania Efektywności Energetycznej (IEEFP);
  • umożliwienie spotkania ze stronami zrealizowanych/zakończonych kontraktów.


Adresaci konferencji: osoby odpowiedzialne za: politykę energetyczną i finansowanie zadań gminy w obszarze efektywności energetycznej, zarządzanie energią oraz wodą w gminie, realizację inwestycji oraz organizację przetargów, zarządzanie samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. 

Termin: Konferencja odbędzie się 2 grudnia 2011 w godz.: 9.00-13.30.

Miejsce: Sala Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46.

Koszt uczestnictwa: konferencja jest nieodpłatna.

Termin nasyłania zgłoszeń: do 30 listopada 2011r. na adres: konferencja@fewe.pl


Pliki do pobrania:

This is WhiteBlack Plone Theme