Jesteś w: Start / FEWE / Struktura organizacyjna / Anna Bogusz

Anna Bogusz

 

Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o specjalizacji Biologia w ochronie środowiska (w zakresie: bioindykacja i biomonitoring środowiska).

Obecnie zatrudniona w Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii na stanowisku Kierownik projektów.


Główne obszary działań:

Projekty są ściśle związane z następującymi zagadnieniami: efektywność energetyczna, energooszczędne urządzenia, etykietowanie energetyczne produktów zużywających energię, dyrektywa związana z ekoprojektem (Ecodesign), zielone zamówienia publiczne, nadzór rynku

  • Pozyskiwanie środków na realizację projektów
  • Współpraca przy opracowywaniu dokumentów gminnych, jak: programy ograniczania niskiej emisji, projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
  • Opracowywanie ocen oddziaływania na środowisko, studium wykonalności
  • Organizacja konferencji, seminariów, szkoleń, wystaw
  • Prowadzenie akcji informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych
  • Redakcja stron internetowych, przygotowywanie szkoleń e-learningowych oraz materiałów edukacyjnych
  • Współpraca z mediami

 

Kontakt: +48 603 554 814; 32 203 51 14 wew. 15, a.bogusz@fewe.pl

This is WhiteBlack Plone Theme