Jesteś w: Start / FEWE / Struktura organizacyjna / Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

 

Organem nadrzędnym Fundacji jest Zgromadzenie Fundatorów, w którego skład wchodzą bezpośredni założyciele FEWE: William Upton Chandler, Zbigniew Bochniarz, Andrzej Kassenberg. Fundatorzy powołują członków Rady i Zarządu Fundacji. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należą najważniejsze decyzje związane z działalnością Fundacji, w tym ustalanie jej kierunków i zatwierdzanie uchwał Zarządu. Za bezpośrednie kierowanie Fundacją i jej reprezentowanie odpowiedzialny jest Zarząd.

Obecnie w skład Zarządu wchodzą:

 

Trzecim naczelnym organem Fundacji jest Rada Fundacji. Pełni ona rolę doradczą i opiniotwórczą dla FEWE. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Środowiska.

Szymon Liszka
s.liszka@fewe.pl
Prezes FEWE textico.png
Sławomir Pasierb
s.pasierb@fewe.pl
Dyrektor ds. badawczo-rozwojowych textico.png
Anna Bogusz
a.bogusz@fewe.pl
Specjalista textico.png
Joanna Honsek
j.honsek@fewe.pl
Pracownik Administracyjny textico.png
Małgorzata Kocoń
m.kocon@fewe.pl
Młodszy specjalista analityk
textico.png
Piotr Kukla
p.kukla@fewe.pl
Kierownik projektów textico.png
Grażyna Michalik
g.michalik@fewe.pl
Główna Księgowa textico.png
Iwona Paruch
i.paruch@fewe.pl
Specjalista d/s Finansowo-Księgowych textico.png
Jerzy Piszczek
j.piszczek@fewe.pl
Kierownik projektów textico.png
Łukasz Polakowski
l.polakowski@fewe.pl
Specjalista textico.png
Michał Pyka
m.pyka@fewe.pl
Kierownik projektów textico.png
Łukasz Rajek
l.rajek@fewe.pl
Młodszy Specjalista textico.png
Agata Szyja
a.szyja@fewe.pl
Młodszy specjalista d/s weryfikacji audytów energetycznych textico.png
Michał Wawer
m.wawer@fewe.pl
Specjalista d/s IT, Analiz i Modelowania textico.png


Współpracownicy
Jerzy Wojtulewicz
j.wojtulewicz@fewe.pl

textico.png
This is WhiteBlack Plone Theme