Jesteś w: Start / FEWE / Patronat FEWE

Patronat FEWE

Ogólne zasady przyznawania patronatów


1. Patronat Prezesa Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii jest wyróżnieniem honorowym i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego
2. Prezes FEWE może podjąć decyzję o objęciu przedsięwzięcia patronatem jeżeli jest ono spójne z działaniami prowadzonymi przez Fundację
3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.

Tryb przyznawania patronatów


1. Z wnioskiem o przyznanie patronatu powinien wystąpić organizator przedsięwzięcia. Patronat_FEWE_wniosek
2. Do formularza należy dołączyć program przedsięwzięcia, a w przypadku konkursu jego regulamin.
3. Wniosek o patronat powinien zostać złożony najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
4. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
ul. Rymera 3/4
40-048 Katowice

lub mailem na adres: office@fewe.pl

5. Akceptacja lub odmowa jest wydawana w formie pisemnej. Stanowisko Prezesa FEWE nie wymaga uzasadnienia.
6. W przypadku przyznania patronatu organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach informacyjno – promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o udzieleniu patronatu. Logo FEWE jest dostępne na pobrania na stronie http://www.office.fewe.pl/instytucja/do-pobrania
7. Patronat obejmuje wyłącznie przedsięwzięcie określone pod względem czasu i miejsca jego przeprowadzenia.

 

Wydarzenia objęte patronatem FEWE

 

IV edycja konferencji KOGENERACJA - perspektywy rozwoju inwestycji”, 15 października 2015 r., Warszawa

Wysokosprawna kogeneracja uzyskała rządowe wsparcie do 2018 roku. Aby ułatwić zainteresowanym inwestycje w tę technologię firma Progress Group zaprosiła ekspertów, którzy przybliżą uczestnikom Konferencji praktyczne i prawne zagadnienia związane z kogeneracją, tak aby jak najwięcej podmiotów mogło skorzystać z proponowanego wsparcia. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych i elektrociepłowni, przemysłowych odbiorców energii, samorządów, firm współpracujących z branżą ciepłowniczą, dostawców produktów i technologii, firm wykonawczych oraz wszystkich inwestorów w kogenerację.

Więcej informacji >>>


III edycja konferencji KOGENERACJA - perspektywy rozwoju inwestycji

Wysokosprawna kogeneracja uzyskała rządowe wsparcie do 2018 roku. Aby ułatwić zainteresowanym inwestycje w tę technologię firma Progress Group zaprosiła ekspertów, którzy przybliżą uczestnikom Konferencji praktyczne i prawne zagadnienia związane z kogeneracją, tak aby jak najwięcej podmiotów mogło skorzystać z proponowanego wsparcia. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych i elektrociepłowni, przemysłowych odbiorców energii, samorządów, firm współpracujących z branżą ciepłowniczą, dostawców produktów i technologii, firm wykonawczych oraz wszystkich inwestorów w kogenerację.

Więcej informacji >>>


X edycja konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię. 17 czerwca 2015 r., Warszawa.

Konferencja jest odpowiedzią na wymagania Dyrektywy 2009/28/WE, która obliguje, aby udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 2020 r. osiągnął w Polsce poziom 15%. Produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu jest jedną z najkorzystniejszych metod pozyskiwania energii odnawialnej, która stopniowo również w Polsce zaczyna cieszyć się coraz większym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw.

Więcej informacji >>>


II edycja konferencji KOGENERACJA - perspektywy rozwoju inwestycji

Wysokosprawna kogeneracja uzyskała rządowe wsparcie do 2018 roku.  Aby ułatwić zainteresowanym inwestycje w tę technologię firma Progress Group zaprosiła ekspertów, którzy przybliżą uczestnikom Konferencji praktyczne i prawne zagadnienia zwiazane z kogeneracją, tak aby jak najwięcej podmiotów mogło skorzystać z proponowanego wsparcia.

Więcej informacji >>>

 

IX edycja konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię. 1 październik 2014 r., Warszawa.

Co dla inwestorów oznaczają zapisy projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii? Czy biogazownie są w stanie sprostać trudnościom rynkowym i przynosić dochody? Na te i inne pytania spróbujemy udzielić odpowiedzi podczas IX edycji Konferencji "BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię", która od lat jest platformą wymiany doświadczeń i wiedzy skupiającą cały sektor biogazowy. Wykładowcy - praktycy przybliżą zainteresowanym także tematy prawne, zagadnienia dotyczące finansowania inwestycji oraz praktyczne aspekty inwestycji w biogazownie.

Więcej informacji >>>

VI Forum Nowej Gospodarki. 13 czerwiec 2014 r., Katowice

Wiodącym tematem VI Forum będzie zacieśnienie wewnętrznej współpracy gospodarczej makroregionu Polski Południowej poprzez m.in. prezentację ofert inwestycyjnych, badawczych i społecznych województwa śląskiego i województwa małopolskiego. Do wiodących tematów VI Forum będą należeć: kierunki rozwoju ekoenergetyki i energetyki prosumenckiej w Polsce Południowej. Wśród szczegółowych tematów będą omawiane: technologie energooszczędne, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, inteligentne sieci energetyczne oraz budownictwo niskoenergetyczne. Ważnymi punktami w programie VI FNG będą: Polsko-Niemiecka Giełda Kooperacyjna, dyskusja panelowa: Ekoenergetyka jako ineligentna specjalizacja Polski Południowej” oraz wykład „Energetyka Prosumencka i jej szanse na rozwój w perspektywie finansowej 2014-2020”.

Więcej informacji >>>


II Coroczny Kongresu Handlu Gwarancjami Pochodzenia i Zielonymi Certyfikatami. 12 czerwiec 2014 r., Warszawa

Tematyka Kongresu będzie koncentrować się na zagadnieniach związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE) i systemem wsparcia. Będzie to również możliwość do międzynarodowej wymiany doświadczeń pomiędzy Polską a innymi krajami europejskimi. Wydarzenie to odbywa się w ścisłej współpracy z organizacjami międzynarodowymi tj. RECS International (Holandia) i Association of Issuing Bodies (Wielka Brytania). Pełnią one kluczową rolę w systemie EECS i pragną przekazać swoją wiedzę oraz wytyczne polskim instytucjom i przedsiębiorcom, którzy działają w sektorze energii odnawialnej.

Więcej informacji >>>


Systemy wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce. Sytuacja prawna, aspekty praktyczne, obrót prawami majątkowymi. 29 maj 2014 r., Katowice

W czasie seminarium prezentowane będą zagadnienia nurtujące rynek odnawialnych źródeł energii. Wśród najważniejszych punktów seminarium znalazły się: rynek zielonych certyfikatów, proponowany system wsparcia w przyjętej przez Rząd ustawie OZE, model rozliczania praw majątkowych przez firmę przemysłową, korzyści z inwestycji w energetykę odnawialną, finansowanie inwestycji (dotacje, kredyty, fundusze).

Więcej informacji >>>


II seminarium "Białe certyfikaty efektywności energetycznej. II przetarg, obrót, audyt”. 8 kwiecień 2014 r., Warszawa

Wydarzenie jest kierowane zarówno do tych z Państwa, którzy brali udział w przetargu, jak i do tych, którzy dopiero rozważają startowanie w kolejnych.

Więcej informacji >>>


VII edycja konferencji „BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”. 28 listopad 2013 r., Warszawa

Konferencja jest odpowiedzią na wymagania Dyrektywy 2009/28/WE, która obliguje, aby udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 2020 r. osiągnął w Polsce poziom 15%.

Więcej informacji >>>

 

"Perspektywy Inwestycji Kogeneracyjnych. Regulacje i aspekty praktyczne". 22 październik 2013, Wrocław

Wysokosprawna kogeneracja jest wspierana przez UE ponieważ podnosi efektywność energetyczną, przyczynia się do zmniejszania emisji CO2, rozwoju wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł oraz wpływa na poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Dlaczego akurat teraz warto w nią inwestować? Jak finansować inwestycje kogeneracyjne? Z jakich technologii korzystać? I co najważniejsze, jak inwestować?

Więcej informacji >>>

 

"Coroczny Kongres Handlu Gwarancjami Pochodzenia i Zielonymi Certyfikatami". 20 czerwiec 2013 r., Wrocław

Tematyka przedsięwzięcia skoncentrowana jest wokół systemu wsparcia energii odnawialnej (zielone certyfikaty) i systemu gwarancji pochodzenia. Głównym celem kongresu jest stworzenie międzynarodowej platformy wymiany doświadczeń, zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami regulacyjnymi, promocja tematyki związanej z energią odnawialną.

Więcej informacji >>>

 

II edycja Warsztatów „Efektywność energetyczna w praktyce. Białe certyfikaty – wsparcie efektywności energetycznej”. 21 maja 2013 r., Warszawa

Głównym celem warsztatów jest zaprezentowanie przedsiębiorcom i inwestorom nowych obowiązków wynikających z ostatecznych aktów wykonawczych do ustawy o efektywności energetycznej. Gościem specjalnym Konferencji będzie Dr Zdzisław Muras - wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, który przybliży uczestnikom spotkania temat Białych Certyfikatów jako wsparcia efektywności energetycznej.

Więcej informacji >>>

 

Forum Technologii - Efektywność Energetyczna. 7 marzec 2013 r., Warszawa

Forum będzie ukoronowaniem ponad dwuletniego cyklu organizowanych przez Center for Business Education spotkań na temat różnych aspektów związanych z efektywnością energetyczną tj.: ustawą i rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o efektywności energetycznej i tzw. białymi certyfikatami, wdrożeniami technologii smart gid oraz zapobieganiu stratom w systemie.

Więcej informacji >>>

 

Warsztaty „Efektywność energetyczna w praktyce. Białe certyfikaty – wsparcie efektywności energetycznej. 27 luty 2013 r., Warszawa

Głównym celem warsztatów jest zaprezentowanie przedsiębiorcom i inwestorom nowych obowiązków wynikających z ostatecznych aktów wykonawczych do ustawy o efektywności energetycznej. Gościem specjalnym Konferencji będzie Dr Zdzisław Muras - wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, który przybliży jej uczestnikom temat Białych Certyfikatów jako wsparcia efektywności energetycznej.

Więcej informacji >>>

This is WhiteBlack Plone Theme