Jesteś w: Start / FEWE / Struktura organizacyjna / Piotr Kukla

Piotr Kukla

 

Dyrektor ds. audytu i planowania energetycznego

 • Plany zaopatrzenia w energię
 • Usługi dla gmin i powiatów w zakresie zarządzania energią
 • Szkolenia dla doradców energetycznych w gminach
 • Studium wykonalności inwestycji
 • Kosztorysowanie robót budowlanych
 • Audyty energetyczne dla budynków mieszkalnych i publicznych
 • Weryfikacja audytów energetycznych
 • Certyfikaty energetyczne dla budynków
 • Programy Ograniczenia Niskiej Emisji dla gmin
 • Programy ochrony powietrza ze względu na przekroczenie stężeń zanieczyszczeń w strefach
 • Zintegrowane planowanie źródeł energii
 • Inwentaryzacja i strategia emisji gazów cieplarnianych w sektorze przemysłu i mieszkalnictwa
 • Plany efektywności energetycznej dla gmin

Kontakt: p.kukla@fewe.pl

This is WhiteBlack Plone Theme