Jesteś w: Start / FEWE / Historia

Historia


Pomysłodawcami i pierwszymi sponsorami Fundacji były instytucje ze Stanów Zjednoczonych:

Pomysł spotkał się z poparciem rządu polskiego. Stopniowo FEWE i jej działalność zyskiwała zainteresowanie i wsparcie wśród krajów europejskich: Francji, Danii, Holandii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz organizacji międzynarodowych.

W okresie minionych 20 lat FEWE starała się dopasować do aktualnych potrzeb i zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego Polski. Rozpoczęliśmy od oceny przyczyn energochłonności gospodarki i jej poszczególnych sektorów, potencjału możliwości zmiany istniejącego stanu i propozycji rozwiązań prawnych i finansowych w całej gospodarce. Dało to nam możliwość uczestniczenia w tworzeniu prawa energetycznego i ekologicznego w Polsce oraz szerokiej edukacji decydentów i podmiotów gospodarki energetycznej.

Wypromowaliśmy ideę zintegrowanego podejścia do systemów zaopatrzenia w paliwa i energię, zmierzając do możliwie najniższych kosztów i obciążenia środowiska w całym łańcuchu przemian, tj. od wydobycia paliw, przez ich przetworzenie, przesyłu i dystrybucji do końcowego użytkowania energii włącznie. Było to już podstawą do formułowania zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej kraju. Ekofundusz włączył i rozwinął te zasady w swoich liniach finansowania, modernizacji systemów ciepłowniczych i ogrzewania budynków. Działaliśmy również z drugiej strony, realizując konkretne wdrożenia, sposoby finansowania, projekty demonstracyjne oraz wykonując audyty energetyczne.

W połowie lat dziewięćdziesiątych dostrzeżono nowego gospodarza w lokalnym zaopatrzeniu w paliwa i energię, czyli samorządy terytorialne gmin. Przeszkolono ponad 1000 decydentów i specjalistów w gminach w zakresie efektywnej oraz przyjaznej środowisku gospodarki energetycznej miast i gmin. Wspierano gminy przez pilotowe projekty, szkolenia, poradniki - jak organizować i planować zaopatrzenie w paliwa i energię na obszarze gmin.

FEWE wykonała na rzecz gmin pierwsze w Polsce założenia i plany zaopatrzenia w sieciowe nośniki energii według wymagań Ustawy - Prawo energetyczne, samodzielnie lub we współpracy międzynarodowej. Do dnia dzisiejszego wykonano .... założeń i planów dla dużych i średnich miast oraz gmin wiejskich.

W tym samym czasie FEWE uczestniczyła w przygotowaniu realizacji dużych projektów wdrażanych przez instytucje międzynarodowe, jak Polski Program Energooszczędnego Oświetlenia - PELP, który po sukcesie w Polsce przenoszony jest programem ELI na inne kraje Europy Środkowej.

FEWE wcześnie włączyła się w problematykę ochrony klimatu ziemi i redukcję emisji gazów cieplarnianych, będąc jednym z głównych wykonawców pierwszego i jedynego do dzisiaj Krajowego Studium: "Strategie Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych i adaptacji polskiej gospodarki do zmian klimatu".

W międzynarodowej współpracy FEWE nauczyła się samodzielnie inicjować i realizować duże projekty finansowane przez instytucje i organizacje międzynarodowe.

W ten sposób w ostatnich latach zrealizowano projekt w sześciu miastach Polski "Jak oszczędzać energię przy ograniczonych środkach finansowych" finansowany przez USAID i GEF. Natomiast na projekty: wykorzystania odpadów drzewnych i biomasy oraz drugi oryginalny projekt pełnej skali wdrożenia na poprawę efektywności wykorzystania energii w napędach elektrycznych PEMP zostało przyznane finansowanie przez GEF.

This is WhiteBlack Plone Theme