Jesteś w: Start / FEWE / Referencje

Referencje

 

Działamy od początku transformacji ustroju gospodarczego Polski. W ciągu tych lat wykonaliśmy ponad 700 dużych, średnich i małych projektów, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. W tej liczbie znajdują się również duże projekty finansowane ze źródeł międzynarodowych, zainicjowane przez naszą Fundację. Mamy szerokie doświadczenia we współpracy zarówno z krajowymi instytucjami finansowymi, jak EkoFundusz, fundusze ochrony środowiska i banki oraz z instytucjami międzynarodowymi takimi jak np. GEF - Fundusz na rzecz Globalnego Środowiska. Uczestniczyliśmy w szeregu projektów realizowanych w ramach programów europejskich PHARE, SAVE, Inteligentna Energia - Europa. Większość naszych projektów dotyczyła:

  • polityk i strategii energetycznych, redukcji gazów cieplarnianych, promocji odnawialnych źródeł energii,
  • budowy i realizacji programów wykonawczych termomodernizacji budynków, poprawy jakości powietrza przez ograniczenie tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń,
  • zmniejszenia zużycia i kosztów energii w przedsiębiorstwach, racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
  • zarządzania energią i środowiskiem w samorządzie terytorialnym i w przedsiębiorstwie,
  • planowania energetycznego w miastach i gminach,
  • edukacji, szkoleń i poradnictwa,
  • promocji energooszczędnych technologii,
  • przygotowania pojedynczych projektów od rozpoznania do projektu inwestycyjnego przez: audyty energetyczne, koncepcje i studia wykonalności, inżynierię finansowania połączoną z wykorzystaniem dostępnych środków pomocowych, aplikacje do instytucji finansowych i pozyskanie środków na realizację inwestycji.

W klientach zawsze widzimy partnerów, a nasi klienci cenią sobie naszą niezależność i profesjonalizm w rozwiązywaniu ich problemów.

 

 

4em_mcp topten pemp retscreen

ue usepa wwf

This is WhiteBlack Plone Theme