Jesteś w: Start / Oferta / PONE

Programy ograniczenia niskiej emisji

 

Jakość powietrza atmosferycznego oraz emisja zanieczyszczeń stanowią poważny problem dla wielu miast europejskich i ich mieszkańców. Obecnie wysokie wymagania wprowadza Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE), m.in. w zakresie regulacji dotyczących pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10.

Programy ograniczenia niskiej emisji są realizowane zarówno jako wynik ogólnej strategii gmin ukierunkowanej na poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji, jak i ze względu na istnienie konieczności sporządzenia Programu z uwagi na przekroczenia stężeń emisji zanieczyszczeń (np. w zakresie pyłu PM10). Przekroczenia te są stwierdzone w opracowywanych przez Samorządy Województwa Programach Poprawy Jakości Powietrza, które nakładają na gminy konieczność opracowania PONE dla obszaru konkretnych gmin.

 

Nasza oferta

pone_s1 pone_s2

 

Przykładowe referencje

pone_jaworzno pone_jaworzno2 pone_krzyzanowice pone_pawlowice pone_rydultowy

 

This is WhiteBlack Plone Theme