Jesteś w: Start / Oferta / Systemy monitoringu

Systemy monitoringu mediów energetycznych i wody


Monitoring - proces systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania danych. Tyle definicja ogólna.

Monitoring w proponowanej przez nas konwencji to proces, którego celem jest gromadzenie informacji głównie o zużyciu i kosztach wykorzystywanych przez obiekty (budynek lub zespoły budynków) mediów, czyli nośników energii oraz wody. Informacje te będą pomocne w bieżącym zarządzaniu tymi obiektami. Innymi słowy, obserwując na bieżąco zmiany wielkości zużywanych mediów oraz ponoszone koszty można oceniać stan wykorzystania energii oraz budżetu, wykrywać wszelkie stany w poborze mediów odbiegające od normy i bezzwłocznie reagować, minimalizując swoje straty.


Baza Danych Systemu Zarządzania Energią (BDSZE).

System monitorowania kosztów i zużycia nośników energii i wody, zbudowany w oparciu o serwis internetowy i bazę danych, pozwalający na ręczne wprowadzanie danych o zużyciu oraz kosztach mediów energetycznych i wody na podstawie faktur rozliczeniowych.

Bieżący monitoring sytuacji energetycznej obiektów stanowi jedno z narzędzi tzw. zarządzania energią i środowiskiem i obejmuje wszystkie zadania związane z tworzeniem i eksploatacją bazy danych systemu zarządzania energią (w skrócie BDSZE).

Istnienie kompletnej i aktualnej bazy danych z informacjami o sytuacji energetycznej w budynkach miejskich oraz posiadanie narzędzi pozwalających efektywnie korzystać ze zgromadzonej wiedzy jest elementem koniecznym dla realizacji wszystkich zadań systemu zarządzania energią.

Zalety naszej propozycji:

  • Wydzielenie z systemu zarządzania energią bazy danych i jej profesjonalna obsługa
  • Elastyczność proponowanego systemu – interfejs użytkownika uproszczony do podstawowych funkcji wprowadzania danych lub rozszerzony do pełnej funkcjonalności
  • Wprowadzenie systemu nie wymaga głębokiej ingerencji w istniejący system informatyczny
  • Dostęp do bazy danych dla wielu użytkowników
  • Stworzenie raportów na podstawie zebranych danych


System udostępniany jest na zasadzie udzielonej licencji (Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z siedzibą w Katowicach jest twórcą i posiada wyłączne i nieograniczone prawa autorskie i majątkowe do opisywanej bazy danych systemu zarządzania energią – BDSZE).

Więcej...


Monitoring zużycia ciepła na ogrzewanie oraz energii elektrycznej.

W celu dostarczania informacji o stanie zaopatrzenia w energię cieplną i użytkowaniu energii elektrycznej oraz wpływu tych procesów na środowisko, został wytypowany i wyposażony w układ do bieżącego monitoringu zużycia ciepła (ogrzewania), temperatur i energii elektrycznej kompleks budynków edukacyjnych. Zespół urządzeń pomiarowych, uzupełniony o system transmisji i gromadzenia danych, służący do bieżącego monitoringu zlokalizowany został w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Haliny Poświatowskiej i Gimnazjum nr 8 im. Polskich Olimpijczyków z Oddziałami Sportowymi przy ul. Szczytowej 28/30 w Częstochowie.

Więcej...


Monitoring instalacji kolektorów słonecznych.

Parametry i efektywność pracy w warunkach rzeczywistych instalacji kolektorów słonecznych pracujących na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej można sprawdzić w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z Internatem w Wodzisławiu Śląskim.

Więcej...

This is WhiteBlack Plone Theme