Jesteś w: Start / Projekty / PERMANENT

PERMANENT


PERformance Risk MANagment for ENergy efficiency projects through Training PERMANENT finansowany ze środków Intelligent Energy Europe (projekt permanent). Projekt jest próbą otwarcia rynku na usługi typu ESCO i finansowania przez trzecią stronę poprzez przekazanie wiedzy o dobrowolnych, międzynarodowych standardach dla tego rodzaju działalności zawartych w dokumentach opracowanych przez Efficiency Valuation Organization:

 1. Międzynarodowy Protokół Pomiarów Eksploatacyjnych i Weryfikacji (IPMVP International Performance Measurement and Verification Protocol): Wolumin 1 – Zasady określania oszczędności energii i wody ZOOE i Wolumin 3 – Zasady określania oszczędności energii w zastosowaniach technologii wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych ZOOE-OZE;
 2. Międzynarodowy Protokół Finansowania Efektywności Energetycznej (IEEFP International Energy Efficiency Financing Protocol) - Ujednolicenie pojęć.

W ramach projektu ww. dokumenty zostaną przetłumaczone na język polski (poz. 1.a jest już przetłumaczona, ale wydano nowszą edycję i dlatego tłumaczenie będzie zaktualizowane), a także w wyniku współpracy z instytucjami i ekspertami, powstaną aneksy polskie do wspomnianych dokumentów, zawierające uszczegółowienia niektórych zagadnień specyficzne dla warunków polskich. W trakcie trwania projektu organizowane będą seminaria i szkolenia dla różnych grup odbiorców prezentujące powyższą tematykę na różnym stopniu szczegółowości. Zakończenie projektu w listopadzie 2011 r.

permanent_logo.jpg

Biblioteka projektu:

 1. Informacje na temat projektu PERMANENT
 2. Informacje na temat protokołów IPMVP i IEEFP
 3. Newsletter nr 1
 4. Newsletter nr 2
 5. Newsletter nr 3
 6. Newsletter nr 4
 7. Newsletter nr 5
 8. Newsletter nr 6
 9. Newsletter nr 7
 10. Ulotka
 11. Broszura
 12. Materiały szkoleniowe, Warszawa
 13. Materiały szkoleniowe, Katowice, 2 grudnia 2011 r.

 

Szkolenia PERMANENT >>>

This is WhiteBlack Plone Theme