Jesteś w: Start / Projekty / ECF

ECF

 

 

Raport pt. "Ocena istniejących i propozycja nowych mechanizmów zwiększenia efektywności wykorzystania energii i promocji odnawialnych źródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych"

 

Dlaczego taki projekt?

Mamy 4,8 mln budynków jednorodzinnych, 1,3 mln zamierzamy zbudować do 2020 roku. Jest to znacząca grupa użytkowników energii (ok. 20 – 25% zużycia energii finalnej w Polsce), która praktycznie sama sobie radzi w zmniejszeniu zużycia i kosztów energii. Brak jest mechanizmów polityki energetycznej i ekologicznej wspierających działania tej grupy na rzecz zwiększenia efektywności wykorzystania i stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Istnieje znaczący potencjał termomodernizacji budynków jednorodzinnych, którego wykorzystanie nie tylko wniesie istotny wkład w realizację celów pakietu klimatyczno-energetycznego 3 x 20%, ale może w znacznym stopniu przyczynić się do lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego.


Cel projektu to

Zwiększenie efektywności wykorzystania energii i stosowania odnawialnych źródeł energii w istniejących i nowych budynkach jednorodzinnych przez udoskonalenie istniejących i wprowadzenie nowych mechanizmów w zakresie:

 • rozwiązań prawnych,
 • finansowania przedsięwzięć,
 • edukacji i informacji,
 • organizacji i instytucji.

 

Co zawierać będzie raport projektu?

 • Krótką ocenę stanu istniejącego,
 • Analizę ekonomiczną i energetyczną poszczególnych przedsięwzięć (źródła ciepła, urządzenia energetyczne, skorupa budynku) termomodernizacyjnych oraz pakietów-zestawów tych przedsięwzięć,
 • Ocenę istniejących barier i mechanizmów,
 • Propozycję udoskonalenia istniejących i nowych mechanizmów.

 

Jak będzie można wykorzystać wyniki projektu?

 • Raport zostanie przesłany do Ministerstwa Gospodarki, Infrastruktury i Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych;
 • Raport zostanie udostępniony na portalu FEWE (www.fewe.pl)
 • Zainteresowani: samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe, instytucje prowadzące szkolenia i edukację, media będą mogli wykorzystać raport do prowadzenia powszechnych szkoleń i edukacji;
 • Wszystkie osoby i instytucje będą mogły wnieść uwagi i swoje propozycje do systemu promocji efektywnego wykorzystania energii, które będą rozważane i wprowadzane przez Grupę Efektywności Energetycznej Społecznej Rady (s.pasierb@fewe.pl) jako propozycje do Narodowego Programu Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych i innych programów krajowych i regionalnych.


Kiedy będzie dostępny raport projektu?

Raport zostanie upowszechniony (www.fewe.pl) w styczniu 2011 roku.


Kontakt z wykonawcami:

 • Sławomir Pasierb – (s.pasierb@fewe.pl) prowadzący projekt i przewodniczący grupy efektywności energetycznej Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji gazów Cieplarnianych,
 • Jerzy Wojtulewicz (j.wojtulewicz@fewe.pl)

 

Zapraszamy do współpracy!

This is WhiteBlack Plone Theme