Jesteś w: Start / Projekty / EOG

EOG

 

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii podjęła się realizacji projektu „Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi” przy wsparciu finansowym udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt trwa 25 miesięcy – od 1 kwietnia 2009 r. do 30 kwietnia 2011 r. Grupami docelowymi projektu są: decydenci i specjaliści samorządów terytorialnych, małe i średnie przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz gospodarstwa domowe.

logo EIS


Partnerem projektu jest norweska firma New Energy Performance AS (NEPAS), założona z inicjatywy Institute of Energy Technologies (IFE), która ma bogate doświadczenie w upowszechnianiu i wdrażaniu na szeroką skalę wyników prac naukowych, w szczególności z zakresu planowania energetycznego, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz racjonalnego użytkowania energii.

 

Celem projektu jest stworzenie i funkcjonowanie komplementarnego systemu informacji i edukacji na rzecz zrównoważonego gospodarowania energią, skierowanego zarówno do samorządów, jak i rozproszonych podmiotów gospodarczych lokalnych społeczności. Będzie to jeden z podstawowych mechanizmów krajowej i lokalnej polityki energetycznej i ekologicznej, adresowany do powszechnych użytkowników energii. Inne cele projektu to:

 • zwiększenie świadomości i kompetencji,
 • poznawanie najlepszych praktyk i wdrażanie ich,
 • angażowanie mieszkańców i podmiotów gospodarczych,
 • wniesienie europejskiego impulsu dla lokalnego planowania energii.

 

Główne działania podejmowane w ramach realizacji projektu:

 • doskonalenie wiedzy i wdrażanie zarządzania energią i środowiskiem w obiektach i budynkach samorządów terytorialnych,
 • aktywizacja i wdrażanie programów edukacyjnych dla grupy właścicieli budynków oraz małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie efektywnego wykorzystania energii, czystych i przyjaznych środowisku źródeł energii wraz z promocją odnawialnych źródeł energii,
 • uruchomienie i funkcjonowanie systemu zarządzania informacją i edukacją w zintegrowanym portalu internetowym (www.energiaisrodowisko.pl)
 • testowanie i wdrażanie w samorządach modelowego serwisu internetowego w zakresie komunikacji, edukacji i aktywizacji lokalnej społeczności,
 • doskonalenie umiejętności decydentów i specjalistów w samorządach terytorialnych w zakresie planowania i realizacji zrównoważonych systemów zaopatrzenia miast i gmin w energię,
 • aktualizacja portalu informacyjno-edukacyjnego www.topten.info.pl i wprowadzenie edukacji dla powszechnych użytkowników energii,
  przeprowadzenie 6 szkoleń dla osób realizujących zarządzanie energią (dot. termomodernizacji i zastosowania OZE w budynkach), 10 szkoleń z zakresu planowania energetycznego w gminach, 4 warsztatów „Jak uruchomić i aktualizować serwisy internetowe w samorządach?”,
 • stworzenie portalu internetowego Energia i Środowisko (www.energiaisrodowisko.pl) na bazie www.eis.slask.pl oraz integracja i aktualizacja portali już istniejących (www.oze.info.pl; www.eplan.info.pl; www.topten.info.pl),
 • porady ekspertów na forum internetowym,
 • przeprowadzenie szkoleń e-learningowych (m.in. z wykorzystaniem RETScreen® International) - www.e-szkolenia.fewe.pl
 • stworzenie poradników oraz wznowienie i aktualizacja już istniejących,
 • opracowanie i uruchomienie serwisów internetowych w 3 miastach/gminach.
This is WhiteBlack Plone Theme