Jesteś w: Start / Projekty / Premium Light Pro

Premium Light Pro

premium light proEfektywność energetyczna znajduje się w centrum zainteresowania ze strony krajowych i europejskich planów działań nakierowanych na cele klimatyczne i energo-efektywnościowe. Technologia LED odgrywa istotną rolę w dążeniu do osiągnięcia tych celów i oferuje równocześnie technologie przyjazne dla środowiska, jak i odpowiednią perspektywę w zakresie trwałości. Szczególnie dotyczy to wdrażania innowacyjnych technologii oświetleniowych z zastosowaniem LED, zarówno w prywatnym, jak i w publicznym sektorze usług, które proponują wiele rozwiązań efektywnych energetycznie systemów oświetleniowych o wysokiej jakości.

Europejski projekt Premium Light Pro ma na celu poszukiwanie rozwiązań oraz wsparcie rozwoju skutecznej polityki, tak, aby ułatwić wdrożenie efektywnych systemów oświetlenia nowej generacji. Projekt ma dotyczyć oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w prywatnym i publicznym sektorze usług. Projekt ma wspierać rozwój energooszczędnego oświetlenia w kontekście polityki na szczeblu UE, w tym wdrażaniu nowych rozwiązań w zakresie ekoprojektu i etykietowania, dyrektywy EPBD i innych instrumentów politycznych. Ponadto ma zapewnić odpowiednie wytyczne dotyczące zamówień publicznych dla oświetlenia LED w sektorze publicznym.

Projekt jest realizowany w 9 krajach europejskich i zapewnia następujące usługi nakierowane na efektywne wdrażanie energooszczędnych systemów oświetleniowych nowej generacji:

  • Opracowanie kryteriów dla „zielonych zamówień” i wypracowanie wytycznych dla projektowania i instalacji,
  • Ustanowienie ośrodka informacyjnego,
  • Wypracowanie indywidualnych narzędzi i bazy danej produktów,
  • Opracowanie i wdrażanie dalszych kursów edukacyjnych, w trybie modułowym, dla projektantów, architektów, instalatorów i konsultantów.
  • Określenie i spopularyzowanie najlepszych przykładów praktycznych.
  • Bezpośrednie zaangażowanie w działania legislacyjne, w celu wsparcia systemów oświetleniowych LED na szczeblu europejskim i w poszczególnych krajach, poprzez wdrażanie i poprawę odpowiednich instrumentów polityki (narzędzia wspierające EPBD, systemy zachęt, białe certyfikaty, wzorce umów).
This is WhiteBlack Plone Theme