Jesteś w: Start / Zasoby

Zasoby

Zasady korzystania z udostępnionych zasobów.

 

Zamieszczone publikacje zapisano w formacie PDF. W razie konieczności pobierz Adobe Reader get_adobe_reader

 

Prawa autorskie

Posiadaczem wszelkich praw autorskich do publikacji zamieszczonych w ramach tego serwisu jest Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, o ile nie jest wyraźnie podane inaczej (przy czym publikacje, które nie są autorstwa FEWE, zostały zamieszczone za zgodą ich autorów).

Publikując dokumenty FEWE udziela zgody na ich nieodpłatne, indywidualne drukowanie przez wszystkich zainteresowanych oraz dopuszcza się przechowywanie kopii dokumentów przez użytkowników pod następującymi warunkami:

  • dokumenty będą przechowywane w całości, bez jakichkolwiek modyfikacji;
  • zostanie zachowana pełna informacja o prawach autorskich;
  • dokumenty będą wykorzystane wyłącznie na własny użytek, bez prawa do dalszego rozpowszechniania.

FEWE nie udziela zgody na publikację całości lub części zamieszczonych w serwisie materiałów w masowych publikacjach (książki, czasopisma, opracowania itp.) jak również publikowania całości lub części materiałów na nośnikach elektronicznych.

W celu uzgodnienia, innych niż wyżej podane, warunków wykorzystania publikowanych materiałów prosimy o kontakt.

This is WhiteBlack Plone Theme