Jesteś w: Start / Zasoby / Poradniki

Repozytorium

Katalog zawiera listę tytułów oraz informację o autorach wydanych przez FEWE poradników. Tytuł jest jednocześnie łączem do strony, stanowiącej szerszy opis i umożliwiającej pobranie dokumentu. Można również korzystać bezpośrednio z repozytorium dokumentów.
Tytuł Opis Rozmiar
Plik PDF document Efektywne i przyjazne środowisku źródła ciepła – ograniczanie niskiej emisji Poradnik ukazuje w uproszczony sposób, że systemy ogrzewania należy rozpatrywać kompleksowo, czyli traktować źródła ciepła (kocioł, piec), paliwo, kom... 1.7 MB
Plik PDF document Energooszczędny sprzęt i urządzenia w domu, w biurze, w firmie. Jak wybrać, kupić i eksploatować? W tym poradniku chcemy czytelników o tym nie tylko przekonać, ale pokazać, jak można efektywnie wykorzystywać paliwa i energię w urządzeniach i sprzęcie... 4.2 MB
Plik PDF document Jak planować zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w gminach. Poradnik dla gmin wiejskich. W poradniku omówiono zadania i obowiązki gminy wynikające z aktualnie obowiązujących ustaw – Ustawy o samorządzie terytorialnym, Ustawy o planowaniu prz... 567.7 KB
Plik PDF document Jak zarządzać energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej (aktualizacja) Poradnik skierowany jest przede wszystkim do władz samorządów terytorialnych: wojewódzkich, powiatowych, gminnych, które pośrednio lub bezpośrednio pokry... 6.1 MB
Plik PDF document Jak zarządzać energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej? Poradnik skierowany jest przede wszystkim do władz samorządów terytorialnych: wojewódzkich, powiatowych, gminnych, które pośrednio lub bezpośrednio pokry... 3.5 MB
Plik PDF document Model klimatyczno-energetycznej strategii w lokalnej polityce energetycznej i ekologicznej Ogólnym przesłaniem powyższego poradnika jest – mieć i realizować lokalną politykę i strategię energetyczną, która włącza gminę we współpracę ... 452.6 KB
Plik PDF document Ocena istniejących i propozycja nowych mechanizmów zwiększania efektywności wykorzystania energii i promocji odnawialnych źródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Tom 1 Raport dotyczy budynków jednorodzinnych, które stanowią znaczący – blisko 20% - udział w zużyciu energii końcowej w Polsce. Dokonano w nim przeglądu i... 2.0 MB
Plik PDF document Ocena istniejących i propozycja nowych mechanizmów zwiększania efektywności wykorzystania energii i promocji odnawialnych źródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Tom 2. Załączniki Raport. Tom 2. Załączniki dotyczy budynków jednorodzinnych, które stanowią znaczący – blisko 20% - udział w zużyciu energii końcowej w Polsce. 1.4 MB
Plik PDF document Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. Tworząc poradnik myśleliśmy o wszystkich właścicielach, zarządcach i deweloperach budynków. O tych, którzy już mają budynki i zamierzają je modernizo... 3.5 MB
Plik PDF document ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć Tworząc poradnik myśleliśmy o wszystkich właścicielach, zarządcach i deweloperach budynków. O tych, którzy już mają budynki i zamierzają je modernizo... 2.2 MB
Plik PDF document Oszczędzaj energię i środowisko Broszura porusza bardzo istotną kwestię oszczędzania energii we własnym gospodarstwie domowym. 1.2 MB
Plik PDF document Planowanie energetyczne w gminach w aspekcie klimatycznym Poradnik Planowanie energetyczne w gminach w aspekcie klimatycznym opracowano z myślą o tym, aby stanowił narzędzie dla gmin które zamierzają opracować s... 4.3 MB
Plik PDF document Planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe w małych i średnich gminach. Poradnik stanowi próbę podsumowania doświadczeń zdobytych przy opracowywaniu projektów założeń do planu oraz projektów planu zaopatrzenia w ciepło, en... 1.5 MB
Plik PDF document Potencjał efektywności energetycznej i redukcji emisji w wybranych grupach użytkowania energii. Droga naprzód do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego Wokół pakietu klimatyczno-energetycznego toczą się dyskusje i polemiki odnośnie możliwości realizacji celów pakietu i jego skutków dla gospodarki i spo... 795.4 KB
Plik PDF document Praktyczne aspekty planowania energetycznego w gminach Publikacja zawiera m.in. identyfikację problemów oraz metodologię tworzenia „Planów założeń...” oraz informację co należy zrobić zanim gmina zaczn... 2.6 MB
Plik PDF document Termomodernizacja budynków w świetle dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynku 1.7 MB
This is WhiteBlack Plone Theme