Jesteś w: Start / Zasoby / Poradniki / Jak planować zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w gminach. Poradnik dla gmin wiejskich.

Jak planować zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w gminach. Poradnik dla gmin wiejskich.

Zespół autorski pod merytorycznym kierownictwem Sławomira Pasierba: Karol Niedziela, Piotr Kukla, Michał Wawer. © FEWE 2000.

Opracowanie zostało przygotowane przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach w ramach projektu pt. "Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla wybranych gmin wiejskich w województwie śląskim", sponsorowanego przez USAID w ramach działania Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego (LGPP) przy współpracy z gminami wiejskimi w województwie śląskim: Rajcza i Wilkowice.

W poradniku omówiono zadania i obowiązki gminy wynikające z aktualnie obowiązujących ustaw – Ustawy o samorządzie terytorialnym, Ustawy o planowaniu przestrzennym i Ustawy Prawo energetyczne. Spośród wielu zadań, zarówno własnych jak i zleconych, przypisanych gminie, wyeksponowano zdania gminy odnoszące się do gospodarki energetycznej. Na tym tle przedstawiono plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jako narzędzie realizacji tych zadań. Między innymi podjęta została próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: “Co można osiągnąć przez plan?” oraz ustalenia jakie korzyści dają założenia do planu i plan. Scharakteryzowane zostały rola i zadania partnerów i sprzymierzeńców gminy w planowaniu energetycznym, tj. podmiotów działających na lokalnym rynku energii. Kolejny problem zarysowany w poradniku odnosi się do organizacji procesu planowania energetycznego. Omówiono tu takie zagadnienia jak:

  • procedury prawne obowiązujące w zakresie planowania,
  • organizacja procesu opracowywania założeń i planu,
  • związki pomiędzy zaopatrzeniem w energię a innymi planami gminy,
  • zadania, jakie należy postawić wykonawcom planu.

Podano też zakres (zawartość) założeń do planu i planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Ostatni problem stanowi próba określenia działań, jakie należy podejmować po uchwaleniu planu i przekazaniu go do realizacji. Podkreślono przy tym role monitorowania realizacji planu.

Poradnik składa się z 5 rozdziałów:

  1. Wprowadzenie
  2. Dlaczego założenia i plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe?
  3. Jak zorganizować proces planowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe?
  4. Co powinny zawierać założenia do planu i plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe?
  5. Jest plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i co dalej?.

publik.gif Pobierz dokument
Jak planować zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w gminach. Poradnik dla gmin wiejskich
This is WhiteBlack Plone Theme